Hvert år deles det ut flere gjeve filmpriser under festivaluka på Kosmorama Internasjonale Filmfestival i Trondheim. Disse prisene har som mål å være en pådriver for både det norske og trønderske filmmiljøet, løfte frem nye regissører og jobbe for likestilling i filmbransjen. Her er en oversikt over prisene som per i dag deles ut på Kosmorama.

New Directors Award

Kosmorama er svært stolt over å ha viet sitt konkurranseprogram til framtidens filmskapere, de nye stemmene i den store globale filmverdenen som vi har tro på skal markere seg sterkt i årene som kommer. I dette programmet er det ikke bare filmene som skal være gode, regissørene skal også vise at de har noe ekstra som historiefortellere og/eller filmkunstnere.

Kosmoramas programråd nominerer i fellesskap filmene som kjemper om prisen. En profesjonell jury kårer vinneren av New Directors Award blant disse.

Vinnerne av New Directors Award og publikumsprisen offentliggjøres før avslutningsfilmen 12. mars og på kosmorama.no. Vinneren i 2023 fikk et grafisk trykk av Kjell Erik Kili Olsen og 10.000 kroner i premie.

Publikumsprisen

I tillegg til New Directors Award-prisen, konkurrerer alle filmene i New Directors programserien om Kosmoramas publikumspris. Alle publikummere som deltar på visninger av festivalen kan avgi sin bedømmelse av filmene gjennom stemmesedler som er tilgjengelige på kinosenteret. Den filmen med høyest gjennomsnittskarakter etter festivalens slutt, vinner publikumsprisen. Vinnerne i 2023 fikk et grafisk trykk av Kjell Erik Kili Olsen.

Edith Carlmar-prisen

Edith Carlmar-prisen har blitt delt ut siden 2010 til profesjonelle kvinnelige filmarbeidere i Norge som har vist integritet, uredd evne til nytenkning og vilje til å bryte grenser. Siden 2018 har prisen blitt delt ut under Kosmorama.

Carlmar var Norges første kvinnelige filmregissør. Hun er kjent for filmer som Fjols til fjells (1957), Aldri annet enn bråk (1954), Døden er et kjœrtegn (1949) og Ung flukt (1959). Filmprisen bærer Edith Carlmars navn for å hedre arven etter henne. Vinneren av Edith Carlmar-prisen får et stipend på 50.000 kroner. Tidligere vinnere av prisen er Žaklina Stojcevska, Margreth Olin, Maria Ekerhovd, Solveig Melkeraaen, Anne Sewitsky, Sara Johnsen, Iram Haq, Tuva Novotny, Andrea Bræin Hovig, Karen Fabritius Gram og Itonje Søimer Guttormsen.

Vinner av Edith Carlmar-prisen i 2023 ble regissør Kajsa Næss. Prisvinneren stilte til bransjefrokost 8. mars. Prisen er et samarbeid med Sparebank 1 SMN.

NTNU Filmpris

NTNU Filmpris skal hedre aktører som jobber for å fremme trøndersk filmproduksjon og som ved hjelp av egne aktiviteter er med på å synliggjøre og utvikle det filmfaglige miljøet i Trondheim– og Trøndelagsregionen. Prisen skal bidra til å stimulere og være et insentiv til videre utvikling, og slik være et bidrag til et robust, kreativt og nyskapende filmmiljø i regionen. Prisen rettes mot enkeltpersoner og selskap som produserer film med arbeidsplattform og bosted i Trøndelagsregionen. Prisen gis på bakgrunn av faglig fremragende utvikling, talent og nyskaping.