Som frivillig under Kosmorama får du spennende filmopplevelser, gode erfaringer og nye venner. Vi håper du vil være med å lage en fantastisk festival 8.-14. mars 2021!

Frivillige hakonkarlsen
Søk Kosmocrew 2021!

Hva er Kosmocrew?
Kosmocrew er vår gjeng med frivillige festivalmedarbeidere. Som medlem av Kosmocrew får du et festivalpass som gir deg tilgang til å se så mye film du vil under festivalen. Du er også invitert til en førpremiere kun for frivillige og selvsagt møter du nye venner på Kosmocrew Lounge under festivalen! Vi søker deg som ønsker å bidra til at Kosmorama filmfestival blir fantastisk.

Hva forventer vi av deg?
Vi forventer at du møter opp til avtalt tid og gjør jobben med godt humør og engasjement. Minimum arbeidsinnsats er tre vakter, men noen av stillingene vil kreve litt mer.

Smittevern
Det skal være trygt å dra på festival! Alle bes følge smittevernsreglene satt i tidsrommet festivalen foregår.

Søknader
Om du ønsker å være frivillig hos oss lager du kjapt og enkelt en bruker i vårt registreringssystem og fyller ut et påmeldingsskjema der du forteller litt om hvem du er, hvorfor du ønsker å være frivillig og hva du ønsker å bidra med.

Søknadsfrist er 1. februar hvert år, men vi kan godkjenne søknader etter fristen hvis det er ledige stillinger.

Ved spørsmål eller kommentarer, send mail til melissa@kosmorama.no.

Betingelser

Som frivillig i Kosmorama Trondheim internasjonale filmfestival har man følgende krav og rettigheter:

Arbeidsmengde
Minimum arbeidsmengde er tre vakter, dette tilsvarer ca. 21 timer. Noen stillinger krever mer enn tre vakter, dette skal være opplyst i stillingsbeskrivelsene. Alle stillinger foregår under festivalen, med unntak av distribusjon, den foregår både før og under.

Stilling og ansvarsområde
Frivillige engasjeres på frivillig basis til å utføre arbeid i samsvar med arbeidsoppgaver og tidspunkt som avtalt med Kosmorama. Frivillige forplikter å møte til avtalt tid og være tilgjengelige i avtalte tidsrom. Kosmorama vil etterstrebe å ha timelister og konkrete arbeidsoppgaver ferdige i god tid før festivalen, men noen endringer kan forekomme.

Godtgjørelse
Frivillige får festivalpass som gir tilgang til samtlige filmvisninger, t-skjorte og avslutningsfest. Dersom festivalpasset på noen måte misbrukes, frivillige ikke møter opp til avtalt tid eller ikke utfører arbeidet etter avtale, vil pass og t-skjorte bli fakturert.

Uniformering
T-skjorten som utleveres er å anse som arbeidsuniform før og under festivalperioden. Det vil si at den kun skal brukes når man er på vakt, og ikke på fritiden. Etter endt festivalperiode er t-skjorten den frivilliges eiendom og kan brukes til det man måtte ønske.

Taushets- og konfidensialitetsplikt
Frivillige har plikt til å bevare full taushet om alle drifts- og forretningsforhold hen får kjennskap til, det være seg i selve arbeidstiden, som i fritiden. Det samme gjelder kunnskap om kunders drifts- og forretningsforhold. Frivillige skal heller ikke uttale seg til media før og under festivalen med mindre dette er spesifikt avtalt med festivalens presseansvarlig. Denne taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

Tilgjengelighet
Alle skal ha muligheten til å være frivillig på Kosmorama. Har du behov for tilretteleggelse ønsker vi at du tar direkte kontakt med oss slik at vi kan gi deg en fantastisk frivilligopplevelse. Send mail til melissa@kosmorama.no eller ring 91188190.

Stillinger

Info og akkreditering
Under Kosmorama er det info- og akkreditering som bemanner festivalens infoskranke og informerer vårt publikum om filmer, billetter og saler. Infoskranken skal også ta godt imot alle frivillige og akkrediterte til festivalen. Du må være forberedt på at det blir høyt tempo til tider. Det er veldig flott hvis du allerede kjenner til våre systemer, men det er ikke et krav. Dette er jobben for deg som er utadvendt, serviceinnstilt, hjelpsom og ønsker å bli godt kjent med Kosmorama.

Fotograf
Som Kosmocrew-fotograf kan du blant annet være med å ta gode bilder/videoer på kinosenteret, fester og andre spennende Kosmorama-opplevelser. Kosmorama er mer enn film, og vi vil forevige de mange festivaløyeblikkene og opplevelsene som finner sted i uke 10. Det eneste vi krever er eget utstyr og pågangsmot!

Smittevern-team
Grunnet covid-19 krever vi at det gis ekstra god oppmerksomhet til smittevern under festivalen. Det er her smittevernsteamet kommer inn! Du blir del av en gjeng som skal sørge for at det er antibac tilgjengelig, at publikum opprettholder 1-metersregelen, at det er trygt og rent på hele kinosenteret og ikke minst frivilligområdet!

Distribusjon
Vil du være med å gjøre Kosmorama mer synlig i Trondheim? I distribusjon har du som oppgave å synliggjøre festivalen ved å henge opp plakater og distribuere program. Denne stillingen passer bra for de som ønsker å få sett mye film under Kosmorama og ha vaktene før festivalen!

Solskinn
I solskinnsgruppa jobber du med å gjøre frivilligopplevelsen bedre! Du holder til på frivilligområdet (Kosmocrew Lounge) hvor du har ansvaret for å ta imot de frivillige, holde det ryddig, og skape et godt miljø for alle som ønsker å oppholde seg på frivilligområdet.

Det blir dessverre ingen kinoverter, gjesteverter, sjåfører eller produksjonsfrivillige i år på grunn av smitteverntiltak. Vi håper å se alle stillinger tilbake til festivalen i 2022! :)