Kosmocrew

Som frivillig under Kosmorama får du spennende filmopplevelser, gode erfaringer og nye venner. Søknad for festivalen i 2022 vil komme høsten 2021.

Hva er Kosmocrew?
Kosmocrew er vår gjeng med frivillige festivalmedarbeidere. Som medlem av Kosmocrew får du et festivalpass som gir deg tilgang til å se så mye film du vil under festivalen. Du er også invitert til en førpremiere kun for frivillige og selvsagt møter du nye venner på Kosmocrew Lounge under festivalen! Vi søker deg som ønsker å bidra til at Kosmorama filmfestival blir fantastisk.

Hva forventer vi av deg?
Vi forventer at du møter opp til avtalt tid og gjør jobben med godt humør og engasjement. Minimum arbeidsinnsats er tre vakter, men noen av stillingene vil kreve litt mer.

Smittevern
Det skal være trygt å dra på festival! Alle bes følge smittevernsreglene satt i tidsrommet festivalen foregår.

Søknader
Søknadsfrist er 1. februar hvert år. Søknadsskjema for neste års festival åpner høsten 2021.

Ved spørsmål eller kommentarer, send mail til melissa@kosmorama.no.

Frivillige hakonkarlsen

Som frivillig i Kosmorama Trondheim internasjonale filmfestival har man følgende krav og rettigheter:

Arbeidsmengde
Minimum arbeidsmengde er tre vakter, dette tilsvarer ca. 21 timer. Noen stillinger krever mer enn tre vakter, dette skal være opplyst i stillingsbeskrivelsene. Alle stillinger foregår under festivalen, med unntak av distribusjon, den foregår både før og under.

Stilling og ansvarsområde
Frivillige engasjeres på frivillig basis til å utføre arbeid i samsvar med arbeidsoppgaver og tidspunkt som avtalt med Kosmorama. Frivillige forplikter å møte til avtalt tid og være tilgjengelige i avtalte tidsrom. Kosmorama vil etterstrebe å ha timelister og konkrete arbeidsoppgaver ferdige i god tid før festivalen, men noen endringer kan forekomme.

Godtgjørelse
Frivillige får festivalpass som gir tilgang til samtlige filmvisninger, t-skjorte og avslutningsfest. Dersom festivalpasset på noen måte misbrukes, frivillige ikke møter opp til avtalt tid eller ikke utfører arbeidet etter avtale, vil pass og t-skjorte bli fakturert.

Uniformering
T-skjorten som utleveres er å anse som arbeidsuniform før og under festivalperioden. Det vil si at den kun skal brukes når man er på vakt, og ikke på fritiden. Etter endt festivalperiode er t-skjorten den frivilliges eiendom og kan brukes til det man måtte ønske.

Taushets- og konfidensialitetsplikt
Frivillige har plikt til å bevare full taushet om alle drifts- og forretningsforhold hen får kjennskap til, det være seg i selve arbeidstiden, som i fritiden. Det samme gjelder kunnskap om kunders drifts- og forretningsforhold. Frivillige skal heller ikke uttale seg til media før og under festivalen med mindre dette er spesifikt avtalt med festivalens presseansvarlig. Denne taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

Tilgjengelighet
Alle skal ha muligheten til å være frivillig på Kosmorama. Har du behov for tilretteleggelse ønsker vi at du tar direkte kontakt med oss slik at vi kan gi deg en fantastisk frivilligopplevelse. Send mail til melissa@kosmorama.no eller ring 91188190.