Personvernerklæring

1. Innledning

Filmfest Trondheim AS (også omtalt som Kosmorama Trondheim internasjonale filmfestival), heretter omtalt som “arrangøren” “vi” eller “oss”, er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger i samsvar med lovens regler.

Når du kjøper billett til vårt arrangement, må vi behandle opplysninger om deg. Denne erklæringen beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger og til hvilke formål.

Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, er vår kontaktinformasjon som følgende:

E-post: admin@kosmorama.no

Telefon: +47 452 24 552

Besøksadresse:
Krambugata 2 (DIGS)
7011 Trondheim

Organisasjonsnummer: 984496656

2. Sentrale begreper

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger kan være navn, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.

Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut ifra den gjeldende personopplysningsloven.

3. Hvilke personopplysninger samler vi inn

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du oppretter en brukerkonto eller bestiller billetter, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

 • Kjøpsinformasjon: Informasjon vi får når du kjøper billetter fra oss, som hva du har kjøpt, kortnummer og betalingsmetode (f.eks. Visa).

 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vår kundeservice, som e-poster sendt mellom oss.

 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.

 • Opplysninger fra partnere og tredjepartsleverandører: Informasjon vi får fra våre samarbeidspartnere, som blant annet Trondheim Kino, Hoopla, Mailchimp, Surveymonkey og Arkon.

 • Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører, med mindre du har motsatt deg dette.

4. Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 • Tilby nettside: Vi bruker opplysninger for å tilpasse brukeropplevelsen og innholdet på vår nettside til hva vi tror du er interessert i.

 • Gjennomføre billettbestillinger: Vi bruker opplysninger for å gjennomføre ditt kjøp av billetter, bl.a. for å sende deg billettene, motta betaling og lagre kjøpshistorikk.

 • Opprette brukerkonto: Vi bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord, og for å lagre din kontaktinformasjon.

 • Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.

 • Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

 • Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. e-postadresse) til å sende deg nyhetsbrev med anbefalinger og informasjon om våre arrangementer.

 • Bistand på arrangement: Dersom du har en funksjonshemning eller en helsesituasjon som gjør at du trenger og etterspør en ledsager eller annen bistand for å delta på arrangementet, vil vi også måtte behandle denne informasjonen. I slike tilfeller vil vi behandle opplysninger om eventuelle ledsagere, særlig ledsagerens navn og rolle, informasjon om din helse og eventuell annen informasjon du gir oss. Helseopplysninger anses som sensitive personopplysninger og behandles med ekstra varsomhet.

5. Hvem deler vi personopplysninger med

 • Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.
 • Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.
 • Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling.

6. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet.

7. Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.

 • Oppdatere dine personopplysninger.

 • Slette opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag til å oppbevare.

 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger

 • Motsette deg automatiske, individuelle avgjørelser, inkludert profilering.

 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.

 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser. Vår kontaktinformasjon er angitt i punkt 1.

8. Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt.

9. Endringer i personvernerklæringen

Personvernerklæringen vil oppdateres når det er nødvendig. Endringer av betydning vil vi gi deg beskjed om. Siste versjon av vår personvernerklæring vil alltid ligge her på vår nettside.