Transparent logo brekraftsm l RGB Liggende med emblem

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Kosmorama ønsker å slutte opp om FNs bærekraftsmål.

FN har delt disse opp i 17 forskjellige områder. Fra vår side har vi valgt ut at vi de neste tre festivalene vil fokusere spesielt på bærekraftsmål nummer 5. Likestilling og nummer 16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner.

 • Bærekraftsmål 5. Likestilling:

  - Tilby et filmprogram der vi etterstreber 50/50 i kjønnsbalanse.

  - Tilby filmer som gjenspeiler representasjon, mangfold og kjønn.

  - Bidra til å løfte fram filmkvinner gjennom Edith Carlmar prisen.

  - Ha samtaler, debatter og introduksjoner med god representasjon fra begge kjønn.

 • Bærekraftsmål 16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner:

  - Vise filmer som gir oss innblikk i konflikter.

  - Vise filmer der enkeltmennesket står alene mot systemet: David mot Goliat-motivet.

  - Vise filmer som viser betydningen av velfungerende institusjoner. Eksempler her er filmer om ulike rettsprosesser og menneskerettigheter.

  - Samarbeide med Amnesty International som årlig har Menneskerettighetsuka i uke 10 og sammen presentere en eller flere filmer med innledning/debatt/samtaler.

 • I tillegg slutter Kosmorama opp om konsernets prioriterte bærekraftsmål som er:

  3. God helse, 4. God utdannelse, 11. Bærekraftige byer og samfunn og 13. Stoppe klimaendringene.