Transparent logo brekraftsm l RGB Liggende med emblem

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Kosmorama ønsker å slutte opp om FNs bærekraftsmål.

FN har delt målene inn i 17 forskjellige områder. Vi har bestemt oss for å fokusere på følgende mål:
5. Likestilling
16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

 • Bærekraftsmål 5. Likestilling:

  - Tilby et filmprogram der vi etterstreber 50/50 i kjønnsbalanse.

  - Tilby filmer som gjenspeiler representasjon, mangfold og kjønn.

  - Bidra til å løfte fram filmkvinner gjennom Edith Carlmar prisen.

  - Ha samtaler, debatter og introduksjoner med god representasjon fra begge kjønn.

 • Bærekraftsmål 16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner:

  - Vise filmer som gir oss innblikk i konflikter.

  - Vise filmer der enkeltmennesket står alene mot systemet: David mot Goliat-motivet.

  - Vise filmer som viser betydningen av velfungerende institusjoner. Eksempler her er filmer om ulike rettsprosesser og menneskerettigheter.

  - Samarbeide med Amnesty International som årlig har Menneskerettighetsuka i uke 10 og sammen presentere en eller flere filmer med innledning/debatt/samtaler.

 • I tillegg slutter Kosmorama opp om konsernets prioriterte bærekraftsmål som er:

  3. God helse, 4. God utdannelse, 11. Bærekraftige byer og samfunn og 13. Stoppe klimaendringene.