IMG 9732 IMG 9732 IMG 9732 IMG 9732 IMG 9732 IMG 9732

Nok et godt år for DKS-programmet på Kosmorama

I tillegg til rekordhøye besøkstall for festivalen i 2024, hadde Kosmorama nok et godt samarbeid med DKS hvor 11 771 elever fikk komme og se film i uke 10.

DKS står for Den kulturelle skolesekken, og er en nasjonal satsning for å få profesjonell kunst av alle slag ut til elever i grunnskolen og den videregående skolen. Kosmorama samarbeider med Den kulturelle skolesekken for å kunne vise film film til elever på barne-, ungdoms- og videregående skoler på både kommunalt og regionalt nivå.

Nytt av året var at Kosmorama også samarbeidet med Kimen Kino på Stjørdal og Steinkjer Kino, noe som gjorde det lettere for elever i nordfylket å se film i regi av Kosmorama.


Elevmedvirkning

De senere årene har det vært økende fokus på betydningen av at barn og unge er med på å gi innspill til hvordan de ønsker at deres kulturtilbud skal være. Kosmorama har jobbet med ulike former for medvirkning i en årrekke, men i 2024 fikk vi til ekstra mye takket være styrkede økonomiske rammer til arbeidet. Noen av midlene er kun ettårige, så vi håper også i framtiden å kunne sikre økte midler til denne satsingen. Vi ser at elevmedvirkning er bra både for de som får ta del i dette og for festivalen. Sammen skaper vi et bedre tilbud for barn og unge.

Elevjuryer

For å velge ut filmene til Kosmoramas DKS-program samarbeider Kosmorama med en elevjury fra en utvalgt ungdoms- og videregående skole. Her får elevene selv mulighet til å se potensielle filmer og påvirke hva som blir vist på skoleprogrammet. Elevene får også muligheten til å si sin mening om filmene og diskutere film med Kosmoramas stab og seg imellom. I år var det elever fra Huseby skole og Trondheim katedralskole som var med i juryene.


Fotografer fra Charlottenlund vgs

I år hadde vi også med elever fra Charlottenlund Media som en del av Kosmoramas satsing på elevmedvirkning. Da fikk flere av skolens elever prøve seg som fotografer, videografer og innholdsprodusenter til sosiale medier under festivalen. Flere av elevenes bilder og klipp ble så brukt i Kosmoramas egne kanaler underveis i festivaluka.

Se noen av bildene som ble tatt her:

IMG 9802
IMG 9785
IMG 9770
Kosmorama bilder 6 3 0384
Kosmorama bilder 6 3 0408
Jonatan Ferdigfoto Uttrykk Mediesamfunnet 29
Kosmorama bilder 6 3 0519
IMG 9817

Gjennom året hadde Kosmorama også flere elever fra Tiller vgs i praksis, og disse elevene fikk prøve seg på flere ulike arbeidsoppgaver i praksisperioden. Les mer om Ada og Edvard sine erfaringer hos Kosmorama her.

Dersom du jobber i skolen eller er elev ved en grunnskole i Trondheim eller videregående skole i fylket og ønsker å høre mer om mulighetene for medvirkning, kontakt oss gjerne på admin@kosmorama.no

Kosmoramas DKS-satsning er støttet av Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune, Norsk filminstitutt - Medvirkningstiltak, Fritt Ord og RVTS.

Aktuelt