NTNU F Ilmpris Ambolt Audio Jørgen Meyer Geir Døhlie Gjerdsjø Audun Kvitland Røstad Are Åberg NTNU F Ilmpris Ambolt Audio Jørgen Meyer Geir Døhlie Gjerdsjø Audun Kvitland Røstad Are Åberg NTNU F Ilmpris Ambolt Audio Jørgen Meyer Geir Døhlie Gjerdsjø Audun Kvitland Røstad Are Åberg NTNU F Ilmpris Ambolt Audio Jørgen Meyer Geir Døhlie Gjerdsjø Audun Kvitland Røstad Are Åberg NTNU F Ilmpris Ambolt Audio Jørgen Meyer Geir Døhlie Gjerdsjø Audun Kvitland Røstad Are Åberg NTNU F Ilmpris Ambolt Audio Jørgen Meyer Geir Døhlie Gjerdsjø Audun Kvitland Røstad Are Åberg

Nå er det åpent for nominasjoner til NTNU Filmpris 2023

NTNU Filmpris skal hedre aktører som jobber for å fremme trøndersk filmproduksjon og som ved hjelp av egne aktiviteter er med på å synliggjøre og utvikle det filmfaglige miljøet i Trondheim– og Trøndelagsregionen. Du kan være med å nominere kandidater!

Prisen skal bidra til å stimulere og være et insentiv til videre utvikling, og slik være et bidrag til et robust, kreativt og nyskapende filmmiljø i regionen. Prisen rettes mot enkeltpersoner og selskap som produserer film med arbeidsplattform og bosted i Trøndelagsregionen. Prisen gis på bakgrunn av faglig fremragende utvikling, talent og nyskaping.

Ambolt Audio er vinner av NTNU Filmpris 2022 (avbildet)


Kriterier:

 • Aktøren må drive med aktivitet som fremmer trøndersk film.

 • Aktøren må ha utvist nyskaping innen regionens filmmiljø.

 • Aktøren må ha konkrete resultater å vise til.

 • Aktøren må ha potensial til å utvikle seg til beste for filmmiljøet i regionen.

 • Det kan nomineres både enkeltpersoner, selskap og organisasjoner som ved innsats, initiativ, kreativitet og gjennomføringsevne har betydd mye for miljøet eller for at nye muligheter oppstår.

 • Det kan nomineres på bakgrunn av faglig personlig innsats på spesifikke områder som for eksempel manus, regi, foto, lyd, lys, redigering og produsent.


Midler:

 • Det deles årlig ut én pris à 20 000 NOK (inkl. mva). Utbetaling skjer via Kosmorama.

 • Midlene skal brukes til videre filmfaglig utvikling.

 • Etter endt år skal det sendes inn en kort rapport om hvordan midlene har blitt benyttet og hva det har ført til.


Nominering og kåring av vinnere:

 • Nominasjonsfristen til NTNU Filmpris er 5. februar.

 • Publikum, bransje og andre ildsjeler kan sende inn kandidater de mener fortjener prisen. Kort begrunnelse (max 1 A4 side) sendes per e-post til ada@kosmorama.no innen søndag 5. februar kl. 23.59. Juryen har også rett til å fremme forslag til kandidater.

 • Vinner kåres under Kosmorama 2023. Mer info om prisutdeling kommer snart.

Jury:

 • Johanne Færevaag Nome - Seniorrådgiver, Kommunikasjonsavdelingen NTNU

 • Asbjørn Tiller – Førsteamanuensis/institutt-nestleder, IKM, NTNU

 • Eli Gjerde – Daglig leder, Midtnorsk Filmsenter

 • Eric Vogel – Produsent og representant fra den utøvende filmbransjen

 • Silje Engeness – Direktør, Kosmorama Trondheim internasjonale filmfestival

For ytterligere informasjon, kontakt Kosmorama ved Ada Wikdahl: ada@kosmorama.no

Aktuelt