NTNU F Ilmpris Ambolt Audio Jørgen Meyer Geir Døhlie Gjerdsjø Audun Kvitland Røstad Are Åberg NTNU F Ilmpris Ambolt Audio Jørgen Meyer Geir Døhlie Gjerdsjø Audun Kvitland Røstad Are Åberg NTNU F Ilmpris Ambolt Audio Jørgen Meyer Geir Døhlie Gjerdsjø Audun Kvitland Røstad Are Åberg NTNU F Ilmpris Ambolt Audio Jørgen Meyer Geir Døhlie Gjerdsjø Audun Kvitland Røstad Are Åberg NTNU F Ilmpris Ambolt Audio Jørgen Meyer Geir Døhlie Gjerdsjø Audun Kvitland Røstad Are Åberg NTNU F Ilmpris Ambolt Audio Jørgen Meyer Geir Døhlie Gjerdsjø Audun Kvitland Røstad Are Åberg

Vinner av NTNU Filmpris 2022

Ambolt Audio er vinner av NTNU Filmpris 2022. Dette ble kunngjort i forbindelse med Midtnorsk film- og spillmarked.

Ambolt Audio er et lydstudio som tilbyr lydopptak, lyddesign, miks og komponering av musikk til film. De produserer lyd og musikk for dokumentarfilm, kortfilm, spillefilm, tv-serier, reklame, scenekunst og radio/podcast.

Selskapet er involvert i mye av det som produseres av film i Trøndelag, men har også etablert seg som en attraktiv samarbeidspartner for filmskapere både nasjonalt og internasjonalt, spesielt innen dokumentarfilm. Nylig har de utvidet virksomheten til egen filmproduksjon, både som produsent av egne prosjekter og som co-produsenter.

På årets Kosmorama Filmfestival er Ambolt Audio aktuelle blant annet med åpningsfilmen Alle hater Johan, hvor de har gjort opptakslyden under innspilling.

Selskapet består av Audun Kvitland Røstad, Jørgen Meyer, Geir Døhlie Gjerdsjø, Are Åberg, Krister Johnson og Katarzyna Maria Wieczorek.

NTNU F Ilmpris Ambolt Audio Jørgen Meyer Geir Døhlie Gjerdsjø Audun Kvitland Røstad Are Åberg

Fra venstre: Jørgen Meyer, Geir Døhlie Gjerdsjø, Audun Kvitland Røstad, Are Åberg.

NTNU Filmpris skal sette fokus på aktører som jobber for å fremme trøndersk filmproduksjon og som ved hjelp av egne aktiviteter er med på å synliggjøre og utvikle det filmfaglige miljøet i Trondheim– og Trøndelagsregionen.

Prisen skal bidra til å stimulere og være et insentiv til videre utvikling, og slik være et bidrag til et robust, kreativt og nyskapende filmmiljø i regionen. Prisen rettes mot enkeltpersoner og selskap som produserer film med arbeidsplattform og bosted i Trøndelagsregionen. Prisen gis på bakgrunn av faglig fremragende utvikling, talent og nyskaping.

I fjor gikk NTNU Filmpris 2021 til produsent Bente Maalen.

Midler:

  • Det deles årlig ut én pris à 20 000 NOK (inkl. mva). Utbetaling skjer via Kosmorama.
  • Midlene skal brukes til videre filmfaglig utvikling.
  • Etter endt år skal det sendes inn en kort rapport om hvordan midlene har blitt benyttet og hva det har ført til.

Jury:

I nominasjonsprosessen har publikum, bransje og andre ildsjeler hatt mulighet til å sende inn kandidater de mener fortjener prisen. Juryen som har valgt ut vinneren har bestått av:

  • Gunnar Kåre Hansen – Rådgiver, Kommunikasjonsavdelingen NTNU
  • Asbjørn Tiller – Førsteamanuensis/institutt-nestleder, IKM, NTNU
  • Eli Gjerde – Daglig leder, Midtnorsk Filmsenter
  • Eric Vogel – Produsent og representant fra den utøvende filmbransjen
  • Silje Engeness – Direktør, Kosmorama Trondheim internasjonale filmfestival

Juryens begrunnelse

NTNU filmpris går i år til et trøndersk selskap som har opparbeidet seg stor anerkjennelse i det norske og internasjonale filmmiljøet gjennom den høye kvaliteten på sitt arbeid, og de ansattes særdeles gode evner til samarbeid. Selskapet har fra oppstarten i 2008 hatt en bratt læringskurve gjennom arbeid med opptakslyd, lyddesign og musikk på kjente helaftens dokumentarfilmer og spillefilmer. Her i regionen er de kanskje mest kjent for sitt banebrytende arbeid med lyddesign for filmen Trondheimsreisen. Men i tillegg til å være en viktig aktør i den regionale filmbransjen, har selskapet i flere år pekt utover regionens grenser gjennom arbeid med lyddesign og musikk på store prisvinnende nasjonale og internasjonale filmprosjekter. Filmer som har blitt vist på prestisjefylte internasjonale filmfestivaler. Selskapet har sitt hovedsete i Trondheim og har de senere årene vokst i antall ansatte og utvidet sitt nedslagsfelt med et ekstra produksjonskontor i Oslo. I fjor etablerte de også et søsterselskap i Trondheim for å kunne utvide virksomheten til selv å kunne produsere film.

Årets prisvinner utmerker seg gjennom solid faglig kompetanse kombinert med herlig lekenhet. Selskapet viser evne og vilje til å gripe muligheter og til å være nyskapende. Selskapets ansatte bidrar sterkt til regionens filmfaglige miljø, og de deler sjenerøst sin kunnskap og erfaring med bransjen i regionen og fremtidige filmskapere under utdanning. Selskapet utmerker seg dermed gjennom en inkluderende holdning til eget fagfelt, og utviser samtidig modighet ved å slippe nyutdannede medarbeidere til på store og komplekse produksjoner. Gjennom dette bidrar de på en eksemplarisk måte til rekruttering inn i bransjen.

Vi ønsker med årets pris å rette søkelyset mot en del av den kreative og kunstneriske filmskapingen som sjelden får den oppmerksomheten den fortjener, og der kvaliteten på den faglige utføringen spiller en fundamental rolle i enhver god film. Juryen har på denne bakgrunn valgt å tildele NTNUs Filmpris 2022 til Ambolt Audio.

Aktuelt