LA ELVA LEVE LA ELVA LEVE LA ELVA LEVE LA ELVA LEVE LA ELVA LEVE LA ELVA LEVE

Ny rekord for DKS-programmet på Kosmorama!

Årets Kosmorama setter ny rekord for antall besøkende på visningene som er er et samarbeid med DKS. Over 11 000 skoleelever i Trøndelag har vært innom en av våre filmer i løpet av festivalen.

– Dette er fantastiske besøkstall, både for DKS og oss i Kosmorama, sier festivalsjef Silje Engeness.

DKS står for Den kulturelle skolesekken, og er en nasjonal satsning for å få profesjonell kunst av alle slag ut til elever i grunnskolen og den videregående skolen. Kosmorama samarbeider med Den kulturelle skolesekken både på kommunalt (grunnskolen) og regionalt (videregående) nivå for å kunne vise film på kino under uke 10, i tillegg til andre mindre arrangement i løpet av året ellers.


Kajsa Næss, som nylig fikk Edith Carlmar-prisen under Kosmorama, er regissøren bak animasjonsfilmen Titina. Næss mente det var viktig å få med seg at Titina og flere av de mest populære filmene i DKS-programmet har originalmanus. Det kan bidra til at man tør satse på nye historier.

Titina1

Titina

Kajsa Næss sin Titina var en av de mest populære filmene i Kosmoramas DKS-program.

Filmvisninger på Kosmorama gjennom DKS er et gratistilbud til elevene og for skolene. Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune bidrar til de økonomiske rammene for å dekke film- og salleie.

På årets Kosmorama ble det satt opp hele 27 filmer. For grunnskolen var det visning av følgende ti titler: Ellos Eatnu (La elva leve), Titina, Dancing Queen, Norwegian Dream, Eiketreet, Helt super, Girl Gang, Hvor er Anne Frank?, Skolen med de magiske dyrene og Hei verden.

For videregående skole sto følgende tjue filmer på programmet: Ellos Eatnu (La elva leve), Norwegian Dream, Dream’s Gate, Den siste våren, And Still I Sing, Rebel, How to Blow Up a Pipeline, Girl Gang, The Kings of the World, Amanda, Love according to Dalva, Daughter of Rage, Falcon Lake, Houria, Eg har ord, Ola: en helt vanlig uvanlig fyr, The Five Devils, Live till I Die, War Poney og Vesper

Norwegian Dream2

Norwegian Dream

Leiv Igor Devolds regidebut Norwegian Dream var en av filmene med godt besøk under DKS-programmet.

Aktuelt