NTN Uheader NTN Uheader NTN Uheader NTN Uheader NTN Uheader NTN Uheader

NÅ ER DET ÅPENT FOR NOMINASJONER TIL NTNU FILMPRIS 2024

NTNU Filmpris skal hedre aktører som jobber for å fremme trøndersk filmproduksjon og som ved hjelp av egne aktiviteter er med på å synliggjøre og utvikle det filmfaglige miljøet i Trondheim- og Trøndelagsregionen. Du kan være med å nominere kandidater!

Prisen skal bidra til å stimulere og være insentiv til videre utvikling, og slik være et bidrag til et robust, kreativt og nyskapende filmmiljø i regionen. Prisen rettes mot enkeltpersoner og selskap som produserer film med arbeidsplattform og bosted i Trøndelagsregionen. Prisen gis på bakgrunn av faglig fremragende utvikling, talent og nyskaping.

NTNU IGOR

Leiv Igor Devold var vinner av NTNU Filmpris 2023 (avbildet, foto: Eirik Haldberg)

Kriterier:

 • Aktøren må drive med aktivitet som fremmer trøndersk film.

 • Aktøren må ha utvist nyskaping innen regionens filmmiljø.

 • Aktøren må ha konkrete resultater å vise til.

 • Aktøren må ha potensial til å utvikle seg til beste for filmmiljøet i regionen.

 • Det kan nomineres både enkeltpersoner, selskap og organisasjoner som ved innsats, initiativ, kreativitet og gjennomføringsevne har betydd mye for miljøet eller for at nye muligheter oppstår.

 • Det kan nomineres på bakgrunn av faglig personlig innsats på spesifikke områder som for eksempel manus, regi, foto, lyd, lys, redigering og produsent.

 • Man kan ikke nominere eget selskap, eller nærstående person som gjør at man kan ha egeninteresse i saken


Midler:

 • Det deles årlig ut én pris à 20 000 NOK (inkl. mva). Utbetaling skjer via Kosmorama.

 • Midlene skal brukes til videre filmfaglig utvikling.

 • Etter endt år skal det sendes inn en kort rapport om hvordan midlene har blitt benyttet og hva det har ført til.


Nominering og kåring av vinnere:

 • Nominasjonsfristen til NTNU Filmpris er 31. desember.

 • Publikum, bransje og andre ildsjeler kan sende inn kandidater de mener fortjener prisen. Kort begrunnelse (max 1 A4-side) sendes per e-post til asbjorn@kosmorama.no innen søndag 31. desember kl 23.59. Juryen har også rett til å fremme forslag til kandidater.

 • Vinner kåres forut for Kosmorama 2024. Mer info om prisutdeling kommer snart.


Jury:

 • Brit Moen Tjørstad – Konstituert gruppeleder, Kommunikasjonsavdelingen NTNU

 • Sven Østgaard – Universitetslektor, Institutt for kunst- og medievitenskap NTNU

 • Eli Gjerde – Daglig leder, Midtnorsk filmsenter

 • Eric Vogel – Produsent og representant fra den utøvende filmbransjen

 • Silje Engeness – Direktør. Kosmorama Trondheim internasjonale filmfestival


For ytterligere informasjon, kontakt Kosmorama ved Asbjørn Tiller: asbjorn@kosmorama.no


Aktuelt