Antonia Mangold Antonia Mangold DK Svisninger nova 3 1 kopi Antonia Mangold Antonia Mangold DK Svisninger nova 3 1 kopi Antonia Mangold Antonia Mangold DK Svisninger nova 3 1 kopi Antonia Mangold Antonia Mangold DK Svisninger nova 3 1 kopi Antonia Mangold Antonia Mangold DK Svisninger nova 3 1 kopi Antonia Mangold Antonia Mangold DK Svisninger nova 3 1 kopi

Kosmoramas elevjuryer – medvirkning i praksis

Hvert år får tusenvis av elever i trøndelagsregionen fine filmopplevelser på Kosmorama gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). De er også representert når programmet utformes.

IMG 1817

Elevjury for ungdomsskolen, 10 trinn Blussuvoll: Media valgfag

Juryen har bestått av: Peder Waatland, Anna Mathea Sandberg Nyheim, Charlotte Rose Hammond Spark, Hanna Brandal,
Mari Hansen Stenberg og Magnus Snekvik Gressetvold

I satsingen på kultur for barn og unge er medvirkning en viktig faktor. Det betyr at elevene skal være med å vurdere, evaluere og utvikle tilbudet i DKS. Kosmorama har derfor involvert skoleelever i programmeringen av festivalens DKS-program. I år har vi hatt gleden av å få hjelp fra to elevjuryer, en fra grunnskolen og en fra videregående; med elever fra 10. trinn, Media valgfag, ved Blussuvoll ungdomsskole og Vg2 Medier og kommunikasjon ved Byåsen videregående skole. Sammen med Espen von Ibenfeldt, Kosmoramas DKS-koordinator, møttes de på Cinemateket og hadde påsyn av filmer som var aktuelle for Kosmoramas DKS-program. De jobbet over en periode på flere måneder før jul. Hver jury ga Espen tilbakemeldinger på filmene og kåret en favoritt. Ut fra deres arbeid ble årets DKS-program satt sammen. Kosmorama takker for innsatsen og ønsker alle elever som skal på årets filmfestival god fornøyelse.

IMG 1821

Elevjury for videregående skole, Byåsen Vg2 Medier og kommunikasjon

Juryen har bestått av: Marie Antoinette Klausen, Aleksander Ertzaas Overrein, Andrea Gust Malvik, Aron Ugelstad Alsaker
og Andrea Skibnes Karlsen

Aktuelt