Torleif Kvinnesland Kosmorama TKV1201 kopi Torleif Kvinnesland Kosmorama TKV1201 kopi Torleif Kvinnesland Kosmorama TKV1201 kopi Torleif Kvinnesland Kosmorama TKV1201 kopi Torleif Kvinnesland Kosmorama TKV1201 kopi Torleif Kvinnesland Kosmorama TKV1201 kopi

Ingen kanonpris i år

På grunn av covid-19-situasjonen ser Kosmorama - Trondheim internasjonale filmfestival seg dessverre nødt til å avlyse Kanonprisen 2021.

Utdelingen av kanonprisene for 2021 skulle egentlig skje under Kosmorama i mars 2022.

Usikkerheten knyttet til dagens situasjon med tanke på pandemien, gjør at det ikke er mulig å planlegge en Kanonpris-utdeling i den formen festivalen ønsker.

Dersom situasjonen går mer mot normalt fram mot mars, har festivalen dessverre ikke kapasitet til å planlegge et så stort arrangement på så kort varsel.

Kosmorama ønsker nå å fokusere på å gjennomføre trygge og gode arrangementer for festivalens filmpublikum i tråd med regler og anbefalinger som vil gjelde i uke 10.

Bildet over er fra Kanonprisen 2019, som ble delt ut under Kosmorama 2020. Foto: Torleif Kvinnesland

Aktuelt