The Trial1 The Trial1 The Trial1 The Trial1 The Trial1 The Trial1

HØR KOSMORAMA PODKAST

Også i år produserer Kosmorama podkast! I to episoder belyser vi filmer som retter søkelys på rettsvesen under press.

Første episode belyser dokumentarfilmen The Trial om det store rettsoppgjøret i Argentina i 1985. Dette var det gryende demokratiets oppgjør med lederne for militærdiktaturet som nettopp var avsluttet. Filmprodusent Dag Hoel har co-produsert filmen og er en av gjestene i denne podkast-episoden.

Andre episode tar for seg en annen dokumentarfilm, Judges Under Pressure, om hvordan det polske rettsvesenet utsettes for press av myndighetene. I flere land ser vi tilfeller av at befolkningens rettigheter forsvinner uten at rettsinstitusjoner avvikles eller lover omskrives. I denne episoden medvirker blant andre direktør i Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke.

Journalist Randi Lillealtern fra Historiebruket leder samtalene i begge episoder.

Årets podkast er støttet av Fritt Ord og er et samarbeid med Amnesty International Midt-Norge og Domstoladministrasjonen.

Podkast-episodene fra 2021 og 2022 er også tilgjengelige på våre nettsider.

Aktuelt