Yuni1 Yuni1 Yuni1 Yuni1 Yuni1 Yuni1

8. mars på Kosmorama

Siden 1915 har den internasjonale kvinnedagen blitt feiret i Norge. Kvinnedagen 8. mars sammenfaller alltid med festivaluka under Kosmorama, og er en dag hvor vi har anledning til å markere kvinners rolle i filmindustrien.

Under årets markering vil alle filmer som vises på kvinnedagen, være regissert av kvinner.

For at historiene som fortelles gjennom film skal være representative for de historiene som er der ute, trengs det mer mangfold i industrien. Visste du for eksempel at bare 1 av 5 europeiske regissører er kvinner?

Selv om norsk filmindustri stolt kan si at hele 52,5 % av hovedroller i premierefilmer var kvinner (2018), er det et annet tall som befinner seg bak kamera. I 2018 var nemlig bare 33,3 % av sentrale stillinger for norsk filmproduksjon fylt av kvinner.

En undersøkelse gjort av Unesco i 2019, viser også at kun 16 % av finansiering av europeiske filmer gis til kvinnelige filmskapere. Andelen kvinner i sentrale stillinger er sterkt underrepresentert også i Europa utenfor våre landegrenser. Dette til tross for at omtrent like mange menn som kvinner som fullfører utdannelse innenfor film.

Samtidig virker det, kanskje ikke overraskende, som at det som befinner seg bak kamera, ofte reflekterer det som vises på lerretet. Dette ser vi både i snakk om kjønnsbalanse og representasjon av minoriteter. Det vil derfor være fornuftig å anta at diversitet og mangfold i filmindustrien vil være med på å skape historier som man kan kjenne seg igjen i på lerretet.

Kosmorama har ekstra fokus på kvinnelige regissører på kvinnedagen 8. mars, men ønsker også å vise mangfold i alle deler av festivalen. Festivalen skal representere og formidle historier fra hele verden, og fra alle perspektiver.

Aktuelt