Leikny Havik Skjærseth Foto Buckethaus Blaane Film 01 Leikny Havik Skjærseth Foto Buckethaus Blaane Film 01 Leikny Havik Skjærseth Foto Buckethaus Blaane Film 01 Leikny Havik Skjærseth Foto Buckethaus Blaane Film 01 Leikny Havik Skjærseth Foto Buckethaus Blaane Film 01 Leikny Havik Skjærseth Foto Buckethaus Blaane Film 01

Bente Maalen er vinner av NTNU Filmpris 2021

Prisen deles ut hvert år til en viktig aktør i filmbransjen i Trøndelag.

Midtnorsk film- og spillmarked ble i år avholdt digitalt, og ble avsluttet med annonsering av årets vinner av NTNU Filmpris. Prisen gikk i år til filmprodusent Bente Maalen.

Bente Maalen var produsent i filmfestivalene Kosmorama og Ramaskrik i en årrekke. De siste seks årene har hun forflyttet seg inn i den produserende filmbransjen. Først som produksjonskoordinator, og deretter som produksjonsleder blant annet på Den 12. mann, Heimebane og Håp. I 2018 etablerte hun sitt eget produksjonsselskap, Blaane Film AS, som har produsert to kortfilmer, og som har flere nye prosjekt på gang.

Maalen har med stor stamina slått seg frem som en viktig og toneangivende produsent i Trøndelag. Hun står bak produksjonsselskapet Blaane film. Vi gratulerer en verdig vinner!

I forbindelse med Kosmoramas markering av 8. mars, deltok Bente Maalen i en podkast-innspilling hvor hun deler av sin erfaring. Maalen har jobbet med filmformidling og filmproduksjon i en årrekke. Hun har selv kjent på utfordringene med å være kvinne i en bransje bygd på strukturer fra da menn dominerte. Gjennom sitt arbeid ønsker hun å bidra til at flere kvinner velger å satse på film.

Om NTNU Filmpris

NTNUs filmpris deles ut årlig under Kosmorama. Prisen er ledd i NTNUs satsing på samarbeid med kulturinstitusjoner i Trondheim og Trøndelag. Samarbeidet med Kosmorama består i seminarer, debatter, filmvisninger og etableringen av NTNU Filmpris, som ble delt ut første gang i 2016.

NTNUs filmpris «tildeles aktører som jobber for å fremme trøndersk filmproduksjon og som ved hjelp av egne aktiviteter synliggjør og utvikler det filmfaglige miljøet i Trondheim og Trøndelag».

Prisen gis på bakgrunn av faglig fremragende utvikling, talent og nyskapning. Prisvinner mottar 20.000 kroner og et diplom. Midlene skal brukes til videre filmfaglig utvikling og det skal leveres en rapport etter endt år.


Les juryens begrunnelse:

Bente Maalen har lenge jobbet målrettet for å posisjonere seg som en brobygger i trøndersk filmbransje. Med en bachelor i filmvitenskap fra NTNU i bagasjen, bakgrunn som festivalprodusent for Kosmorama i ni år, og ti år som festivalprodusent for filmfestivalen Ramaskrik på Oppdal, har Bente i løpet av de siste seks årene opparbeidet seg et bredt kontaktnett i filmproduksjonsmiljøet på landsbasis. Hun har blant annet jobbet som produksjonskoordinator på spillefilmene Kvinner i for store herreskjorter (2015) og Welcome to Norway (2016), for deretter å jobbe som produksjonsleder på Den 12. mann (2017), Elven (2017), Birdcatcher (2019), Heimebane (2019), og den Oscaraktuelle Håp (2019) - med flere. Høsten 2020 var hun også med på innspillingene av Alle hater Johan som produksjonskoordinator, og som linjeprodusent på I onde dager. Hun var også linjeprodusent på serien Stolthet og forfall (2021) som nylig hadde premiere på NRK.

I 2018 etablerte hun sitt eget produksjonsselskap, Blaane Film AS, der hun har produsert kortfilmene Rumpa (2020) og Å være der (2020). Begge ble valgt ut til prestisjefylte festivaler høsten 2020. Rumpa hadde premiere underNordisk Panorama i Malmø, og Å være der hadde internasjonal premiere på New Zealands største kortfilmfestival; Show Me Shorts Film Festival. Gjennom Blaane Film har Bente flere nye filmprosjekt
på gang som produsent. Bente Maalen er en lagspiller med ambisjoner som sprer trygghet i alt hun foretar seg, og evner på den måten å få det beste ut av sine omgivelser. Hun er en samlende kraft i det trønderske filmmiljøet og en verdig vinner av NTNU Filmpris 2021.

Aktuelt