Info

Høstsonaten

Da prestekonen Eva gjenopptar kontakten med sin mor, den kjente pianisten Charlotte Andergast, fører samtalen dem tilbake i fortiden. Eva minnes barndommen og hvordan moren neglisjerte både mann og barn for karrierens skyld. Kunsten var det eneste som kunne få Charlotte til å føle seg i kontakt med livet, en slags erstatning for det virkelige liv, på bekostning av hennes egne barn. Filmens struktur er enkel og klar, og Ingrid Bergman og Liv Ullmann gjør ypperlige prestasjoner i sine roller.

Ingmar Bergman har definert begrepet synd som «avbrutte relasjoner», noe begge kvinnene i Høstsonaten gjør seg skyldig i. Begge svikter det grunnleggende menneskelige levevilkår – nemlig det å leve sammen med andre mennesker. Filmen er som et kammerspill der alt fungerer sammen: bilder, årstidene i naturen og menneskelivene. Det er innhøstingstid også for menneskene. Som du sår, skal du høste.


Kommentarer

Privacy/cookies

Få siste nytt i innboksen!

nei, takk