89538215 10158302056794515 3884086436424581120 o 89538215 10158302056794515 3884086436424581120 o 89538215 10158302056794515 3884086436424581120 o 89538215 10158302056794515 3884086436424581120 o 89538215 10158302056794515 3884086436424581120 o 89538215 10158302056794515 3884086436424581120 o

Vår refusjonspolicy

Hva skjer med kjøpte billetter dersom festivalen eller arrangement avlyses?

  • FESTIVALPASS

Du som har kjøpt festivalpass vil ved en eventuell avlysning få tilbud om refusjon av billettkjøpet, eller du vil få mulighet til å utsette passets gyldighet til neste års festival.

  • KLIPPEKORT

Du som har kjøpt klippekort til festivalen vil ved en eventuell avlysning få tilbud om refusjon av billettkjøpet. Du kan også velge å forlenge klippekortets gyldighet slik at det kan brukes under neste års festival.

  • ENKELTBILLETTER

Du som har kjøpt enkeltbilletter til en eller flere filmer under Kosmorama, vil ved en eventuell avlysning kunne få refundert det totale beløpet.

  • BILLETTER TIL ARRANGEMENT

Du som har kjøpt billetter til et av våre arrangement eller spesialvisninger, vil kunne få refundert billettkjøpet.

Aktuelt