Torleif Kvinnesland Kosmorama TKV1727 Torleif Kvinnesland Kosmorama TKV1727 Torleif Kvinnesland Kosmorama TKV1727 Torleif Kvinnesland Kosmorama TKV1727 Torleif Kvinnesland Kosmorama TKV1727 Torleif Kvinnesland Kosmorama TKV1727

Nå har vi åpnet for nominasjoner til NTNU Filmpris

NTNU Filmpris skal sette fokus på aktører som jobber for å fremme trøndersk filmproduksjon og som ved hjelp av egne aktiviteter er med på å synliggjøre og utvikle det filmfaglige miljøet i Trondheim– og Trøndelagsregionen. Du kan være med å nominere kandidater!

NTNUs Filmpris skal bidra til å stimulere og være et incentiv til videre utvikling, og slik være et bidrag til et robust, kreativt og nyskapende filmmiljø i regionen. Prisen rettes mot enkeltpersoner og selskap som produserer film med arbeidsplattform og bosted i Trøndelagsregionen. Prisen gis på bakgrunn av faglig fremragende utvikling, talent og nyskaping.

I fjor gikk prisen til produsent Håvard Wettland Gossé (avbildet).


Kriterier:

 • Aktøren må drive med aktivitet som fremmer trøndersk film.

 • Aktøren må ha utvist nyskaping innen regionens filmmiljø.

 • Aktøren må ha konkrete resultater å vise til.

 • Aktøren må ha potensiale til å utvikle seg til beste for filmmiljøet i regionen.

 • Det kan nomineres både enkeltpersoner, selskap og organisasjoner som ved innsats, initiativ, kreativitet og gjennomføringsevne har betydd mye for miljøet eller for at nye muligheter oppstår.

 • Det kan nomineres på bakgrunn av faglig personlig innsats på spesifikke områder som for eksempel manus, regi, foto, lyd, lys, redigering og produsent.


Midler:

 • Det deles årlig ut én pris à 20 000 NOK (inkl. mva). Utbetaling skjer via Kosmorama.

 • Midlene skal brukes til videre filmfaglig utvikling.

 • Etter endt år skal det sendes inn en kort rapport om hvordan midlene har blitt benyttet og hva det har ført til.


Nominering og kåring av vinnere:

 • Nominasjonsfristen til NTNU Filmpris er 1. februar.

 • Publikum, bransje og andre ildsjeler kan sende inn kandidater de mener fortjener prisen. Kort begrunnelse (max 1 A4 side) sendes per e-post til melissa@kosmorama.no innen søndag 1. februar kl. 23.59. Juryen har også rett til å fremme forslag til kandidater.

 • Shortlist med finalister offentliggjøres i månedsskiftet februar/mars.

 • Vinner kåres under Kosmorama 2021. Mer info om prisutdeling kommer snart.


Jury:

 • Gunnar Kåre Hansen – Rådgiver, Kommunikasjonsavdelingen NTNU

 • Asbjørn Tiller – Førsteamanuensis/institutt-nestleder, IKM, NTNU

 • Eli Gjerde – Daglig leder, Midtnorsk Filmsenter

 • Yngve Sæther – Produsent og representant fra den utøvende filmbransjen

 • Silje Engeness – Direktør, Kosmorama Trondheim internasjonale filmfestivalFor ytterligere informasjon, kontakt Kosmorama ved Melissa Isaksen: melissa@kosmorama.no

Aktuelt